เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดจันทบุรี มีเขตเลือกตั้ง รวม 3 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดจันทบุรี มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 28 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ 9 เขต มีผู้สมัครรวม 97 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ 8 เขต มีผู้สมัครรวม 100 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอแหลมสิงห์, อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอมะขาม (ยกเว้นตำบลปัถวีและตำบลฉมัน)

เบอร์1 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์2 นายมงคล ศรีคำแหง พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นายจักราวุธ สีหาพงษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์4 นายวรายุทธ ทองสุข พรรคก้าวไกล

เบอร์5 นางนารา ศรีภูมิสวัสดิ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์6 นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคภูมิใจไทยคำพูดจาก นสล็อตออนไลน์

เบอร์7 พันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นายอิทธิพล จังสิริมงคล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์9 นายจักรพรรณ พลอยพานิชย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์10 นางสาวปวันรัตน์ ธนะสันติวัฒน์ พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ

เบอร์1 นายบุญภูวนาถ เจ๊ะหมวก พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์2 นายวันทิต ตั้งรักษาสัตย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์3 นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคก้าวไกล

เบอร์4 พันตำรวจโทศาสตราวัต สกุลนาธรรม พรรคไทยภักดี

เบอร์5 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

เบอร์6 นายธนกร โฉมเฉลา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายจารึก ศรีอ่อน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์8 นางสาววิภาดา บัวเผื่อน พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสอยดาว, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม (เฉพาะตำบลปัถวีและตำบลฉมัน)

เบอร์1 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์2 นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นายแสนคม อนามพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายชรัตน์ เนรัญชร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 เรือตรีเสกสรรค์ ทองศรี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นางสาวเสาวลักษณ์ ตันฉาย พรรคไทยภักดี

เบอร์8 นายเชิดสกุล พลารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์9 นางสาวศุภนาถลดา รัตนาธนัชภัค พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์10 นายอัศวิน บูรณกิจ พรรคพลังปวงชนไทย